Cấp nước đổ ải đợt 1: Rút ngắn 1,5 ngày xả nước

  • 13/01/2017

Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) vừa có Công điện thượng khẩn gửi 12 tỉnh/thành phố khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ về việc rút ngắn thời gian lấy nước đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa Đông Xuân 2016-2017.

Chi tiết...