Năm 2016: Thị trường điện mặt trời có gì mới?

  • 20/09/2016

Khác với Việt Nam, suất đầu tư cho 1 kW công suất điện mặt trời ở nhiều nước trên thế giới thấp hơn nhiều. Vì vậy, những năm tới, điện mặt trời sẽ được nhiều quốc gia ưu tiên đầu tư xây dựng.

Chi tiết...