Sự cố tại công trường thi công Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 ngày 07/3/2017

  • 07/03/2017

Vào lúc 10 giờ 45 phút, ngày 07/03/2017, tại công trường thi công Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân) đã xảy ra hiện tượng cháy kèm theo khói và lửa bốc lên tại cột ống khói của nhà máy.

Chi tiết...