Thủy điện Thác Mơ mở rộng hòa đồng bộ vào lưới điện quốc gia

  • 12/07/2017

Vào lúc 12h20 ngày 11/7, Nhà máy Thủy điện Thác Mơ mở rộng chính thức hòa đồng bộ thành công vào lưới điện quốc gia. Với công suất 75 MW (1 tổ máy), Nhà máy sẽ đóng góp cho hệ thống khoảng 52 triệu kWh mỗi năm. 

Chi tiết...