Lai Châu: Hoàn thành nhiệm vụ di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La

  • 18/05/2016

UBND tỉnh Lai Châu vừa tổ chức tổng kết công tác bồi thường, hỗ trợ, di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La.

Chi tiết...