Cải tiến xe nâng di chuyển tủ và con đội hạ tủ hợp bộ 24 kV

11:11 | 18/05/2017 | 8.269 lượt xem

Sáng kiến “Cải tiến xe nâng di chuyển tủ và con đội hạ tủ hợp bộ 24 kV” của tác giả Nguyễn Đình Anh Thảo - Giám đốc Chi nhánh Điện cao thế Tây Ninh và cộng sự đã được Hội đồng sáng kiến Tổng công ty Điện lực miền Nam công nhận là sáng kiến cấp Tổng công ty, xếp hạng A, giá trị làm lợi hàng trăm...

Chi tiết...