Nguồn khí cho phát điện: Làm gì để cân đối cung – cầu?

10:00 | 14/11/2019 | 26.959 lượt xem

80% sản lượng khí tiêu thụ tại thị trường Việt Nam dành cho phát điện. Tuy nhiên, theo dự báo, sau 2019, thị trường nhiên liệu khí sẽ rất căng thẳng do sản lượng khai thác khí của Việt Nam giảm mạnh, dẫn đến thiếu sản lượng khí cho sản xuất điện.

Chi tiết...