Đà Nẵng: Lần đầu tiên sản lượng điện tiêu thụ đạt 10 triệu kWh/ngày

  • 19/06/2017

Con số này là cột mốc quan trọng đối với Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng trong thực hiện nhiệm vụ cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của Thành phố.

Chi tiết...