Cần Thơ tập trung nâng cấp lưới điện nông thôn

  • 26/11/2016

UBND thành phố Cần Thơ vừa tổ chức cuộc họp triển khai Dự án cấp điện nông thôn và cấp điện cho các trạm bơm ở thành phố Cần Thơ từ lưới điện quốc gia với mức đầu tư trên 500 tỉ đồng.

Chi tiết...