Đảm bảo cấp điện liên tục dịp Quốc khánh 2/9

  • 26/08/2016

Các tổng công ty điện lực cam kết đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ nhân dân trong dịp Lễ quốc khánh 2/9/2016.

Chi tiết...