Giảm thời gian mất điện bình quân/năm của khách hàng từ 1.265 phút xuống còn 400 phút

  • 03/07/2018

Đó là mục tiêu đến năm 2020 đầy thách thức mà Tổng công ty Điện lực miền Trung đã chủ động đặt ra.

Chi tiết...


Tình hình hoạt động tháng 7 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2017

  • 11/08/2017

Trong tháng 7 năm 2017, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của cả nước và sinh hoạt của nhân dân tại các địa phương. Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 7/2017 đạt 17,7 tỷ kWh (trung bình 569,6 triệu kWh/ngày), sản...

Chi tiết...