Thủy điện Hòa Bình tích nước hồ chứa, sẵn sàng cho mùa khô 2017

  • 10/11/2016

Đóng vai trò quan trọng nhất trong việc cấp nước hạ du phục vụ sinh hoạt và nông nghiệp, đồng thời đảm bảo điều tần cho hệ thống điện khu vực phía Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội. Hiện tại, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình đang ưu tiên tích nước hồ chứa để thực hiện chức năng đa mục tiêu. Phóng viên có...

Chi tiết...