Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế: Giải pháp chống cháy hộp chia dây

  • 11/06/2017

Chỉ tính riêng hai tháng đầu năm 2017, trên địa bàn thành phố Huế, đã xảy ra gần 30 vụ cháy điện, trong đó chủ yếu là cháy hộp chia dây trên lưới hạ thế. Để giải quyết tình trạng này, nhiều giải pháp đã được Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế áp dụng thành công.

Chi tiết...