Người dân hưởng lợi từ lưới điện thông minh

  • 13/07/2017

Trên địa bàn TP. HCM, trong năm 2017, số lần mất điện và thời gian mất điện do sự cố đã giảm rất nhiều. Để được như vậy, các kỹ sư và công nhân điện lực đã miệt mài hiện đại hóa lưới điện.

Chi tiết...


Tổng công ty Điện lực TP. HCM phát triển lưới điện thông minh

  • 18/07/2016

Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đang tích cực phát triển lưới điện thông minh với mục tiêu cơ bản về tự động hóa hệ thống điện giai đoạn 2016 - 2020.

Chi tiết...