Điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định phương tiện đo, chuẩn đo lường

  • 30/08/2016

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định số 105/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Chi tiết...