8.266 đơn vị máu được hiến tặng trong Tuần lễ hồng EVN lần thứ 2

  • 27/12/2016

Đó là kết quả thực hiện "Món quà ý nghĩa cho cộng đồng" trong chương trình Tuần lễ hồng EVN lần thứ 2 được các đơn vị thuộc Tập đoàn đồng loạt triển khai trên cả nước trong thời gian từ 12 - 17/12.

Chi tiết...


8.266 đơn vị máu được hiến tặng trong Tuần lễ hồng EVN lần thứ 2

  • 27/12/2016

Đó là kết quả thực hiện "Món quà ý nghĩa cho cộng đồng" trong chương trình Tuần lễ hồng EVN lần thứ 2 được các đơn vị thuộc Tập đoàn đồng loạt triển khai trên cả nước trong thời gian từ 12 - 17/12.

Chi tiết...