Đầu tư cho năng lượng tái tạo: Vẫn dừng ở tiềm năng

  • 04/05/2017

Dù có tiềm năng về năng lượng tái tạo (NLTT), tuy nhiên, việc đầu tư cho phát triển NLTT ở Việt Nam lại chưa tương xứng với thế mạnh sẵn có.

Chi tiết...