Giảm tổn thất điện năng lưới điện hạ áp nông thôn miền Bắc sau tiếp nhận: Vẫn là… thiếu vốn!

  • 02/01/2017

Giảm tổn thất điện năng lưới điện hạ áp nông thôn sau khi tiếp nhận đang là một trong những vấn đề nổi cộm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) do lưới điện ở khu vực này đều đã xuống cấp, tổn thất điện năng cao…

Chi tiết...