Dân giám sát việc xử lý môi trường tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải

  • 08/11/2016

Ban Quản lý Nhiệt điện 3 và Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải (Trà Vinh) đã tổ chức cho người dân sống cạnh nhà máy và đại diện các xã lân cận được trực tiếp tham quan, giám sát công tác xử lý môi trường tại Nhà máy theo chỉ đạo của Chính phủ, chỉ đạo của Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam...

Chi tiết...