Gỡ vướng mắc cho lưới điện 220 kV đấu nối Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông

  • 23/09/2016

Công trình lưới điện 220 kV đấu nối Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông được Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh đưa vào danh mục các dự án cấp bách, với mục tiêu đóng điện và vận hành trong tháng 12/2016.

Chi tiết...