Đồng Nai: Điện ra đồng, nông dân hưởng lợi

  • 15/11/2016

Dù sản lượng nông nghiệp luôn đạt yêu cầu, nhưng nhiều năm nay nông dân xã Phú Lộc huyện Tân Phú (Đồng Nai) vẫn chưa được hưởng lợi nhiều bởi chi phí sản xuất khá lớn, đặc biệt là vấn đề tưới cây trồng còn nhiều khó khăn.

Chi tiết...