Đường dây 500kV mạch 1: Sức sáng tạo của con người là vô hạn

10:48 | 27/05/2021 | 3.077 lượt xem

Công nghệ chưa phát triển thì phát huy sức mạnh của sức người, tiềm lực kinh tế chưa lớn thì phát huy tính sáng tạo để cải tiến quy trình làm việc, công trình đường dây 500kV Bắc – Nam là bằng chứng sống về sức sáng tạo vô hạn của con người.

Chi tiết...