Điện thay đổi cuộc sống trên đảo Phú Quý

  • 26/05/2016

Kể từ 2014, người dân trên đảo Phú Quý (Bình Thuận) được cung cấp điện 24/24h hàng ngày, mua điện với giá như trong đất liền. Nhờ có điện đầy đủ, cuộc sống của người dân Phú Quý đang từng ngày thay đổi, khấm khá.

Chi tiết...