Đóng điện đường dây 110 kV Phong Thổ - Than Uyên mạch 2

  • 06/12/2017

Ban quản lý dự án lưới điện Tổng công ty Điện lực miền Bắc (NPCPNP) vừa phối hợp với đơn vị thi công tổ chức nghiệm thu đóng điện đường dây 110 kV Phong Thổ - Than Uyên mạch 2 và đấu nối sau trạm biến áp 220 kV Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

Chi tiết...


Đóng điện máy 220 kV thứ 2 tại TBA Thạnh Mỹ (Quảng Nam)

  • 03/10/2017

Dự án này góp phần cung cấp điện an toàn, liên tục cho tỉnh Quảng Nam và khu vực phụ cận, bên cạnh đó, sẽ hỗ trợ cung cấp điện cho TP Đà Nẵng trong thời gian diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC 2017 vào tháng 11 tới đây.

Chi tiết...


Đóng điện máy biến áp thứ 2 của TBA 500 kV Pleiku 2

  • 06/09/2017

Máy biến áp AT1 có công suất 450 MVA tại TBA 500 kV Pleiku 2 (xã Ia Kênh, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai) vừa được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đưa vào vận hành.

Chi tiết...


Đóng điện vận hành đường dây 220 kV Phan Thiết - Phú Mỹ 2

  • 14/12/2016

Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) vừa phối hợp với các đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu, quản lý vận hành đóng điện đưa vào vận hành đường dây 220 kV Phan Thiết – Phú Mỹ 2.

Chi tiết...


Quyết tâm hoàn thành cấp điện lưới cho xã đảo Lại Sơn vào cuối năm nay

  • 11/10/2016

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đặt mục tiêu hoàn thành dự án và đóng điện đường dây, cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Lại Sơn vào cuối năm 2016.

Chi tiết...