TP.HCM kiến nghị điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực

  • 17/05/2016

UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản số 2021/UBND-CNN gửi Bộ Công Thương về việc bổ sung, điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực dự án lưới điện 220/110 kV trong quy hoạch phát triển điện lực TP.HCM giai đoạn đến 2015 có xét đến 2020.

Chi tiết...