PC Quảng Nam: Nỗ lực đưa điện lên xã miền núi Ch’Ơm

  • 07/10/2016

Từ bao đời nay, mong ước lớn nhất của bà con dân tộc Cơ Tu, xã biên giới Ch’Ơm, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam là được dùng điện lưới quốc gia. Đáp ứng niềm mong mỏi đó, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã giao cho Công ty Điện lực Quảng Nam ( PC Quảng Nam) làm chủ đầu tư xây dựng công trình cấp...

Chi tiết...


PC Quảng Nam: Hoàn thành công tác chuyển đổi lưới điện sang vận hành cấp 22 kV

  • 28/09/2016

Công ty Điện lực Quảng Nam đã hoàn thành việc chuyển toàn bộ lưới điện phân phối vận hành từ cấp điện áp 15 kV lên cấp điện áp 22 kV nhằm tăng cường khả năng truyền tải, giảm chi phí vận hành, giảm tổn thất và nâng cao chất lượng điện năng. 

Chi tiết...