Đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia phải gắn với bảo vệ môi trường​​​​​​​

  • 04/05/2017

Phát triển ngành năng lượng Việt Nam với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia gắn với bảo vệ môi trường, vì sự phát triển bền vững của nền kinh tế đất nước - đây là chủ đề chính của Diễn đàn năng lượng Việt Nam – hiện tại và tương lai, diễn ra ngày 4/5, tại Hà Nội.

Chi tiết...