Thời gian giải quyết cấp điện trung áp của EVNSPC tiếp tục rút ngắn

16:14 | 10/05/2023 | 3.898 lượt xem

Trong 4 tháng đầu năm 2023, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 1.610 khách hàng trung áp với thời gian trung bình giải quyết là 2,45 ngày, giảm 4,55 ngày so với quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và giảm 2,55 ngày so với quy định của tổng công ty.

Chi tiết...