Hà Nam: Hút 2 tỷ USD nhờ “điện đi trước…”

  • 10/07/2017

Trong 5 năm, vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) vào tỉnh Hà Nam tăng gần 50 lần. Góp phần vào thành quả này không thể không nhắc đến vai trò của Công ty Điện lực Hà Nam trong việc thực hiện cam kết số 1 của Tỉnh…

Chi tiết...


Tăng cường đầu tư cho ngành Điện phía Nam

  • 13/02/2017

Ngay từ những tháng đầu năm 2017, ngành Điện miền Nam đã đưa vào vận hành nhiều công trình cấp điện quan trọng, góp phần thay đổi cuộc sống của người dân ở nhiều địa phương, đặc biệt là vùng biển đảo.

Chi tiết...