Mục tiêu 100% xã đạt tiêu chí số 4 về điện năm 2020: Áp lực tìm nguồn vốn

  • 27/12/2016

Tính đến cuối năm 2016, khoảng 70% số xã trong cả nước đạt tiêu chí số 4 về điện trong Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 là 100%. Đây thực sự là áp lực đối với EVN, nhất là trong việc tìm kiếm nguồn vốn đầu tư.

Chi tiết...