Đổi thay ở xã đảo Cái Chiên

  • 20/02/2017

Trong những ngày đầu xuân, chúng tôi đã có dịp quay trở lại xã đảo Cái Chiên, huyện Hải Hà (Quảng Ninh) trên chuyến phà dân sinh.

Chi tiết...