PC Vĩnh Phúc: Lắp đặt 61.000 công tơ điện tử đo xa phục vụ khách hàng

09:15 | 27/09/2017 | 6.835 lượt xem

Thực hiện chủ trương hiện đại hóa ngành Điện, trong những năm qua Công ty Điện lực Vĩnh Phúc (PC Vĩnh Phúc) không ngừng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Chi tiết...