Chính sách phát triển điện mặt trời tại một số quốc gia

  • 15/05/2017

Nhiều quốc gia đang nỗ lực thực hiện các dự án lớn để phát triển điện mặt trời, nhưng cũng có không ít quốc gia lại đang kìm hãm sự phát triển của nguồn năng lượng này vì nhiều lý do khác nhau.

Chi tiết...