Kiểm soát chặt chi phí sản xuất điện

  • 29/12/2016

Theo ông Đinh Quang Tri - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVN luôn kiểm soát chặt các chi phí sản xuất điện, đảm bảo thực hiện giá bán điện theo đúng nguyên tắc thị trường.

Chi tiết...