Từ 1/3/2017: Áp dụng quy định mới về chi phí quản lý dự án

  • 07/03/2017

Đây là nội dung Quyết định số 79/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng vừa ban hành, có hiệu lực thi hành từ 1/3/2017 và thay thế cho Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009.

Chi tiết...