Tiếp cận điện năng ở TP.HCM: Chi phí 0 đồng

  • 14/08/2017

Khách hàng đăng ký mua điện qua lưới điện trung áp có nhu cầu phụ tải 160 kV trở lên chỉ cần thực hiện một thủ tục duy nhất và không mất chi phí... Bước cải tiến mạnh mẽ này của Tổng công ty Điện lực TP. HCM (EVNHCMC) nhằm góp phần nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng.

Chi tiết...