Trên 4 tỷ m3 nước được cấp cho hạ du phục vụ đổ ải các tỉnh Trung du và Đồng bằng Bắc bộ

  • 05/02/2018

Theo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), các hồ thủy điện Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang đã xả về hạ du tổng cộng 4,03 tỷ m3 nước sau 2 đợt cấp nước phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân 2017 - 2018.

Chi tiết...


Đổ ải vụ Đông Xuân 2016 - 2017: Có để lãng phí nước?

  • 07/03/2017

Hậu quả của biến đổi khí hậu và những khó khăn khi lấy nước của một số địa phương có dẫn đến tình trạng lãng phí nước đổ ải cấp từ các hồ thuỷ điện hay không?

Chi tiết...