Nan giải “bài toán” vốn cho cấp điện nông thôn ở Cà Mau

  • 10/07/2017

35 tỷ đồng là vốn Ngân sách nhà nước dành cho Dự án “Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Cà Mau” trong 2 năm 2016 – 2017. Làm thế nào để triển khai Dự án đạt hiệu quả, với mục tiêu đến năm 2020 hầu hết các hộ dân có điện? PV Thế giới điện đã có cuộc trao đổi với ông Thiều Văn Minh – Phó...

Chi tiết...