Trên 45.000 hộ dân tỉnh Sóc Trăng được sử dụng điện lưới quốc gia

  • 23/08/2016

Sáng 23/8, tại tỉnh Sóc Trăng, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tổ chức Lễ mừng công Dự án cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện, chủ yếu đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng

Chi tiết...