EVN cán đích nhiều mục tiêu quan trọng

  • 03/01/2017

Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng năm 2016, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã cán đích thành công nhiều mục tiêu quan trọng, cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chi tiết...