Thả hơn 20.000 cá giống xuống hồ Thủy điện Sơn La

  • 04/04/2017

Công ty Thủy điện Sơn La vừa thả hơn 20.000 con cá giống, bổ sung thêm nguồn lợi thủy sản cho hồ Thủy điện Sơn La tại Lễ thả cá giống do UBND tỉnh Sơn La tổ chức.

Chi tiết...