Sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai

10:32 | 20/05/2020 | 5.030 lượt xem

Ngày 20/5/2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có văn bản số 3447/EVN-AT gửi các đơn vị trực thuộc về việc phổ biến Sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai.

Chi tiết...