Rụng lá trôm gần bãi xỉ Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 do ngập úng

  • 03/08/2017

Liên quan đến thông tin đất nhiễm mặn và những cây trôm ở khu vực gần bãi xỉ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 bị rụng lá, Tổng công ty Phát điện 3 khẳng định, nguyên nhân là do khu vực này bị ngập úng từ cuối năm 2016.

Chi tiết...