PC Quảng Nam: Người lao động đã "dám" từ chối thực hiện công việc khi không bảo đảm an toàn

  • 22/11/2016

Tại Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam), từ đầu năm đến nay đã có 25 lượt CBCNV từ chối thực hiện công việc khi phát hiện nguy cơ không đảm bảo an toàn lao động.

Chi tiết...