Lên Xín Mần, nghe chuyện “Điện ông Sò”!

  • 09/06/2017

Dự án định canh, định cư tập trung cho đồng bào dân tộc thiểu số ở thôn Tân Sơn, xã Tả Nhìu, huyện Xín Mần, Hà Giang sắp hoàn thành. Tháng 3/2017, điện lưới quốc gia đã về đến Tân Sơn. Trong niềm vui này, nhiều người dân thôn Tân Sơn vẫn không thể nào quên câu chuyện “Điện ông Sò”.

Chi tiết...