Lính truyền tải điện Tây Nguyên: Vững vàng bám trụ ngày, đêm

  • 10/03/2017

Gắn bó máu thịt với những cung đường hiểm trở, những bữa cơm ăn vội giữa núi rừng hoang vu, những cái rét cắt da, cắt thịt mùa đông… lính truyền tải điện các tỉnh Tây Nguyên luôn tự hào vì đã góp phần đảm bảo an toàn lưới điện truyền tải.

Chi tiết...