EVNEIC tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong công tác thông tin - truyền thông của EVN

11:23 | 29/05/2020 | 8.893 lượt xem

Sáng 29/5, Chi bộ Trung tâm Thông tin Điện lực tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Trịnh Mai Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Truyền thông Tập đoàn dự và chỉ đạo Đại hội.

Chi tiết...


EVNEIC tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong công tác thông tin - truyền thông của EVN

11:23 | 29/05/2020 | 8.893 lượt xem

Sáng 29/5, Chi bộ Trung tâm Thông tin Điện lực tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Trịnh Mai Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Truyền thông Tập đoàn dự và chỉ đạo Đại hội.

Chi tiết...