Ưu tiên triển khai các dự án kết nối năng lượng Việt-Lào

  • 06/10/2016

Đây là một trong những thoả thuận chung đạt được trong cuộc hội đàm giữa Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Trịnh Đình Dũng và Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone, diễn ra chiều 5/10.

Chi tiết...