Chính thức vận hành Trung tâm điều khiển TBA 110 kV không người trực TP Đà Nẵng

  • 28/09/2016

Ngày 28/9, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) tổ chức lễ khánh thành Trung tâm điều khiển TBA 110 kV không người trực thành phố Đà Nẵng (trực thuộc phòng Điều độ Công ty).

Chi tiết...