Xây dựng Trạm biến áp 110 kV Phú Xuyên: Càng chậm, người dân càng thiệt

  • 05/07/2017

Trạm biến áp 110 kV Phú Xuyên là một công trình trọng điểm nằm trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 cũng như các quy hoạch liên quan. Việc thực hiện dự án có ý nghĩa quan trọng, cấp bách, nhất là khi chuỗi đô thị và công nghiệp phụ trợ...

Chi tiết...